fuinneamh workshop

architecture
design
master planning

Glasnevin Centenary Chapel

English
Gaeilge
The design strategy is one that seeks to deal effectively with the challenges of the site, respect the existing Easter Rising Monument and resolve the functional dilemma, of how to accommodate multiple funerals consecutively, without one funeral affecting another. The external presence of the Chapel seeks to create a “striking memorial” for the centenary celebrations, while internally the spaces are designed to offer a sanctuary of peace and spirituality for the mourner to grieve, remember and celebrate the recently deceased. The concept for the project is governed by the ideas of “movement” and “reflection”. Mourners gather at the Centenary Square before moving parallel to the monument, through the main door and into the lobby. The lobby acts as a sheltered gathering point prior to entering the chapel for the ceremony. A quiet chapel space is illuminated with a continuous clerestory light. The lectern sits as the central element in the room. On exiting the chapel, the hortus concluss provide the important function of a temporary gathering space, a moment of pause for mourners to group and console after the ceremony. Finally, a ‘Golden Crown’ made up of sixteen triangles sits upon the roof of the 1916 Centenary Chapel. Its simple geometric form acts as a beacon within the graveyard.
Sé an straitéis dearadh anseo ná an gnó a chur i gcríoch go héifeachtach le dúshláin an súiomha, meas a thabhairt do Leacht Cuimhneacháin Éirí Amach na Cásca agus an aincheist feidhmiúil a réitiú, conas a lán sochraidí a ríaradh ag an am céanna, gan íad ag cur isteach ar a chéile. Cúardaíonn láithreacht seachrach an tSéipéil “leacht cuimhneacháin sonrach” a chruthú do na cómoraigh céad bliana, agus ag an am céanna tá seomraí taobh istigh déartha le sanctóir síochána is spioradála a ligeann don chaointeoir buaireadhaus cuimhne a dhéanamh agus an duine básaithe a chéiliuradh. Tá coinncheap an tionscaidéala spreatha ó smaointe “gluaiseachta” agus “athmhacnamh”. Bailíonn na caointeoirí ag an Chearnóg Chéad Bhliana sula bhogann siad ar aghaidh comhthreomhar leis an leach cuimhneacháin, tríd an phríomh dorais agus isteach sa halla. Lastar spás ciúin sa séipéil le solas leanúnach ghléstóir. Tá an léachtán lonnaithe mar dúilí lárnach an tseomra. Ag fágáíl an seipéil, feidhmíonn an horttus concluss mar lonnaíocht sealadach bailliúcháin tabhachtach, noiméad sosa do na caointeoirí, ag ligint dóibh teacht le chéile agus sólas a fháil i ndiadhan searmóna. Faoi dheireadh, tá “Coróin Órga” déanta suas de sé tríantán déag suite ag barr an tSéipeil. Bíonn a fhoirm simplí geoiméadraí ina ghnóthaí mar tine rabhaidh sa reilig.


Design Collaborator

Hannes Schroll

Civil + Structural Engineers

Horgan Lynch Engineers

Quantity Surveyor

Richard Leonard and Associates

Client

Glasnevin Trust

Project Area

553m²

Site Area

0.364 Hectares

Design

2013

Project Details

Design Collaborator:

Hannes Schroll

Civil + Structural Engineers:

Horgan Lynch Engineers

Quantity Surveyor:

Richard Leonard and Associates

Client:

Glasnevin Trust

Project Area:

553m²

Site Area:

0.364 Hectares

Design:

2013

Studio address

Contact info

Contact information