fuinneamh workshop

architecture
design
master planning

Casa Kulta

English
Gaeilge
This house is situated on a secluded site at the edge of a wood in Cork. The site conditions were extremely challenging: an irregular shape, uneven gradient and poor light conditions. Yet, from these constraints, the concept for the house emerged: to create a home that both engages and merges with its wooded setting and its habitat. A rigorous approach in the placement of the fenestration gives an ordered definition to the two simple volumes. Three large openings on the southern façade of the house correspond to three pools which allow filtered light from the foliage of the trees to reflect into the interior rooms. Upright walls in rammed earth frame three fastidiously placed beehives in the wood beyond, extending the spatial experience of this very small house. To the north, a blank wall mitigates heat loss. To the southwest, low external walls turn to create a patio from where the inhabitants can watch the sun setting in the summertime.
Tá an teach lonnaithe ar suíomh ciúin ar imeall coille, i Co. Chorcaí. Bhí coinníollacha an tsuímh fíor-dheacair: cruth traipéasóideachan-chúng, fána éagothrom agus droch choinníollacha solais. Ach, ó na srianta seo, d’fhás an cionncheap dontheach: chun baile a chruthú a théann i ngleic leis agus a nascann lena timpeallacht coille agus áit dhúchais. Comhlánaíonn foirmeacha bunúsacha na scéime an idirgníomhú séimh idir spás agus ábhair sa taobh istigh. Tugann an dianmhacnamh ar suíomh na bhfuinneog sainmhíniú ordaithe don dhá thoirt simplí. Comhlánaíonn trí oscailt mhóra ar an taobh ag féachaint ó dheas leis an trí linn a ligeann do sholas scagtha ó dhuilliúr na gcrann a fríthchaiteamh isteach sa teach. Frámaíonn ballaí atá ina seasamh i gcréafóg phulctha trí choirceog atá suite go mionchúiseach sa choill thall, agus é ag síneadh éispearais spásúlach an tigín seo. Ó thuaidh, coscann balla folamh aon chailliúnt teasa. Sa treó aniar-aneas, casann ballaí ísle taobh amuigh chun spás patío a iompar, áit ar féidir leis na háitreamhaigh breathnú ar luí na gréinne sa samhradh. Faoi dheireadh, ag an bhealach isteach ar an taobh thoir, lonnaítear ceardlann cearnógach, áit a choimeadtar ábhair agus trealamh siúinéara an úinéara.


Design Collaborators

Eoghan Horgan, Michele Bagnato

Civil + Structural Engineers

Diarmuid O' Meara MIEI

Client

Private

Project Area

House 76m², Workshop 49m²

Site Area

840m²

Design

2015-2017

Project Details

Design Collaborators:

Eoghan Horgan, Michele Bagnato

Civil + Structural Engineers:

Diarmuid O' Meara MIEI

Client:

Private

Project Area:

House 76m², Workshop 49m²

Site Area:

840m²

Design:

2015-2017

Studio address

Contact info

Contact information