fuinneamh workshop

architecture
design
master planning

Innisfree

English
Gaeilge
The competition brief was to design an installation for Innisfree Island inspired by WB Yeats' poem, “The Lake Isle of Innisfree”. The project was initiated to commemorate the 150th anniversary of the poet's birth. Our response has been to imagine a place that fosters those feelings of peace and sanctuary so beautifully evoked in the lines of the poem. Visitors gather on a raised platform prior to entering the cabin. Internally, an oculus in the ceiling allows light from above to gently illuminate the space. From within the cabin, the picturesque lake setting is framed by the entrance opening. A bespoke table acts as a focal point within the space but also as a lectern referencing the project's literary inspiration. The structure consists of a steel frame, a timber deck, a rammed earth floor, wattle walls and a canvas and tar roof.
B’é an mionteagasc don chomórtas ná suiteáil a dhearadh ar Oiléan Inis Fraoigh a thóg inspioráid ón dán “The Lake Isle of Insfree”le W.B. Yeats. Spreagadh an tionscadail chun an 150ú comóradh bliana ó rugadh an file a cheilliúradh. B’é ár fhreagra ná áit a shamhlú a chothaíonn na mothúcháin síochána agus tearmainn a dhúisítear chomh galánta sin ilínte an dáin. Baiíonn cuairteoirí ar ardán sul athéann siad isteach sa chábán. Laistigh, soilsíonn díonléas an spás go séimh. Ón taobh istigh den chábán tá an loch álainn frámaithe ag oscailt iontrála. Bíonn bord leithleach mar phointe fócáis laistigh den spás agus é mar léachtán ag déanamh tagairt d’ inspioráid liteartha an tionscadail chomh maith. Tá an structúr déanta as fráma cruach, deic adhmaid, urlár láibe, ballaí caolaigh agus díon tarra agus canbháis.


Design Collaborator

Hannes Schroll

Structural Engineer

Diarmuid O' Meara MIEI

Client

Institute of Technology Sligo, The Model Sligo and Hazelwood Demesne Ltd

Project Area

36.8m²

Site Area

6.066 Hectares

Design

2015

Project Details

Design Collaborator:

Hannes Schroll

Structural Engineer:

Diarmuid O' Meara MIEI

Client:

Institute of Technology Sligo, The Model Sligo and Hazelwood Demesne Ltd

Project Area:

36.8m²

Site Area:

6.066 Hectares

Design:

2015

Studio address

Contact info

Contact information