fuinneamh workshop

architecture
design
master planning

Murlán Cnoic Uí Gogáin

English
Gaeilge
Murlán Cnoic Uí Gogáin was designed in collaboration with the Danish sculptor Helle Helsner. The door handle is narrow at the base in order to take a child’s hand and widens to the top for an adult’s hand. The curve to the rear of the handle mimics the shape of a cupped hand, while the flat front follows the line of the user’s thumb. The handle has been polished for the softness of touch, yet the indents on the surface are reminders of the casting process. The casting was carried out using the traditional bronze casting technique of employing sand and horse dung to form the mould before pouring the molten alloy. Through use, the memory of the form becomes familiar to the hand and after contact, the scent of the bronze lingers on the palm of the user’s hand
Dearadh Murlán Cnoic Uí Gogáin i gcomhoibriú leis an dealbhóir Danmhargach Helle Helsner. Tá an murlán dorais cúing ag an mbun chun fad láimhe is ísle an pháiste a thógáil agus éiríonn sé níos leithne de réir mar a théann sé chuig an barr do lámh duine fásta. Déanann an cuar ag an cúl aithris ar chruth láimhe atá i bhfoirm cupáin, fhad is a leanann an taobh chun tosaigh ata mian líne ordóige an duine. Ta murlán an dorais tar éís a bheith snasta do mhíne mothú, ach ag an ám céanna cuireann naheanganna ar an ndromchla an phroiséis bruththeilgean i gcuimhne dúinn. Rinneadh an bruththeilgean ag baint úsáid as slí bhruththeigin cré-úmha traidisiúnta a bhaineann úsáid as gaineamh agus cac capaill leis an múnla a chruthú sular scairdear anleacht leáite. Tríd úsáíd, téann an lámh i dtaithi ar cuimhneacháin an fhoirm,agus tar éis teagmháil a dhéanamh, bíonn boladh an chré-úmha ag leadrán ar bhos an duine.


Collaborator

Helle Helsner

Photography

Seán Antóin Ó Muirí

Design

2014

Fabrication

2014

Project Details

Collaborator:

Helle Helsner

Photography:

Seán Antóin Ó Muirí

Design:

2014

Fabrication:

2014

Studio address

Contact info

Contact information