fuinneamh workshop

architecture
design
master planning

Moore Street

English
Gaeilge
Located in the heart of the markets area in the north inner city of Dublin, this urban renewal project aims to respect the history of the site, preserve the urban grain of this area of the city and create a vibrant living quarter. As part of the project, the Moore Street terrace is to be restored, historic laneways are to be reactivated and a series of new civic spaces are to be created in the heart of the block. The programme for the project includes housing, business incubation units, shops, a museum, a gallery and a cultural building. The site has significance for its rich market history as well as its association with the 1916 Rising. Five of the leaders of the provisional government: James Connolly, Pádraig Pearse, Seán Mac Diarmada, Thomas Clarke and Joseph Mary Plunkett occupied the Moore Street terrace with the volunteers during the last days of the 1916 Rebellion. The site is defined as "The most important battlefield site in modern Irish history" by the National Museum.
Suite i lár chroílimistéar na margaí i lár chathair Bhaile Átha Cliath, an sprioc a bhí leis an tionscadal athnuachan uirbeach seo ná meas a léiriú ar stair na suíomha, mionghnéithe agus uigeacht na dúiche seo sa chathair a chaomhnú agus chun áit chónaithe bríomhar a chruthú. Mar chuid den tionscadal, athchóireofar Ardán Sráid an Mhúraigh, athmhúsclófar lánaí stairiúla agus cruthófar sraith spásanna cathartha i lár na suíomha. San áireamh i gclár an tionscadail tá tithíocht, aonaid ghnó, siopaí, músaem, gailearaí agus foirgneamh cultúrtha. Tá tábhacht ag baint leis an suíomh de bharr stair shaibhir an mhargaidh agus an baint a bhí ag an suíomh le hÉirí Amach na Cásca i 1916. Bhí cúigear de cheannairí an rialtas sealadach: Séamus Ó Chonghaile, Pádraig Mac Piarais, Séan Mac Diarmada, Tomás Ó Cléirigh agus Seosamh Máire Pluincéad mar chuid dos na Óglaigh a choimeád seilbh ar Shráid an Mhúraigh sna laethanta dheirneacha de Éirí Amach 1916. Tugann Ard-Mhúsaem na hÉireann ‘’An suíomh láthair catha is tábhachtaí i stair na hÉireann na linne seo ‘’ air.


Client

Moore Street Preservation Trust

Collaborators

James Kelly, Kelly Cogan Architects. James Costello

Surveyors

Geodata Surveying

Archaeologist

Eamonn P. Kelly

Model

Caimin Muldoon, Cecil Whitford

Model Photography

Jed Niezgoda

Project Area

16,000m²

Site Area

6,000 m²

Design

2018-2021

Project Details

Client:

Moore Street Preservation Trust

Collaborators:

James Kelly, Kelly Cogan Architects. James Costello

Surveyors:

Geodata Surveying

Archaeologist:

Eamonn P. Kelly

Model:

Caimin Muldoon, Cecil Whitford

Model Photography:

Jed Niezgoda

Project Area:

16,000m²

Site Area:

6,000 m²

Design:

2018-2021

Studio address

Contact info

Contact information