fuinneamh workshop

architecture
design
master planning

Gaelplex

English
Gaeilge
The client, Gael Taca, is the support group for the Irish Language in Cork. The design for the scheme sought to give Gael Taca the much-needed facilities to promote the language effectively in the city. The proposed centre is located on the Grand Parade with a new public square off Market Lane. The project brief encompassed a theatre/performance space, exhibition space, cafe, book/language resource, language labs and space for a pre-school. The idea for the project was to enhance the identity of the language in the city, to increase the possibility for interaction through the language and to create a meaningful connection between the city and the centre. From these core ideas of identity, interaction and connection the concept of “flow space” emerged. The proposal utilises large interconnecting voids within the centre and large openings on the facade to allow the activities of the city and the language centre to flow between each other. Thus, these relationships allow the language to enhance its connection and identity with the city.
Sé an cliant Gael Taca, an grúpa tacaíochta do theanga na Gaeilge i gCorcaigh. Bhí an dearadh ag iarraidh na saoráidí práinneacha a thabhairt dóibh leis an teanga a chur chun cinn go héifeachtach sa chathair. Chuir an bun-mhionteagaisc amharclann, spás taibhithe, spás taispeántais, caifé, acmhainní leabhair/teanga, saotharlanna teanga agus spás réamh-scoile ar fáil. Bá é coincheap an tionscadail ná aitheantas an teanga a spreagadh sa chathar, indéantacht teangmháíl a dhéanamh tríd an teanga a mhéadú agus nasc suntasach idir an ionad agus an cathair a chruthú. Is ó príomh coincheapanna an ionnanas, idirghníomhú agus nasc a tháinig an coincheap do “spás sreabhadh”. Tá an ionad molta suite ar Shráid an Chapail Bhuí le cearnóg nua poiblí in aice Lána an Mhargaidh. Úsaideann an togra folúis idirnascaithe taobh istigh den lár agus oscailtí móra ar an aghaidh a ligeann do imeachtaí na cathrach agus an ionad teanga sreabhadh idir a cheile. Mar sin, tugann sé deis don teanga a chaidreamh leis an gcathar agus a ionnanas féin a neartú.


Photography

Seán Antóin Ó Muirí

Client

Gael Taca

Project Area

2,090m²

Site Area

1,210m²

Design

2008-2009

Project Details

Photography:

Seán Antóin Ó Muirí

Client:

Gael Taca

Project Area:

2,090m²

Site Area:

1,210m²

Design:

2008-2009

Studio address

Contact info

Contact information