fuinneamh workshop

architecture
design
master planning

Evolutionary Walk Pavilion

English
Gaeilge
This pavilion was designed for the SESAM 2009 workshop in Valle di Canne, Rome. Each workshop group was given a metal U-Structure (4.8m square), in which to explore the theme of Evolution. The concept of our project was to explore man’s physical, mental and spiritual evolution. Visitors are led on a journey through the pavilion where they discover a variety of spaces articulated to heighten awareness of particular faculties. Touch –crawling through a dark and narrow passage, our concern is with the texture of the surfaces immediate to us. Vision –we stand, where we are presented with a view of the park in the distance. We become more aware of the world around us. Self-awareness –we discover a generous bright lit room, where a small mirror attracts our attention. Upon seeing ourselves we become aware of our own physical limitations. We are objects in space. Spirituality –The mirror also directs us to a seat in an adjoining space. Sitting here, in a chimney to the sky, we reflect on our experience.
Dearadh an pailliún don cheardlann SESAM 2009 i Valle di Canne, an Róimh. Tugadh U-Struchtúr miotal (4.8 méadar cearnóg) do gach grúpa cheardlanna chun téama na hEabhlóide a fhiosrú. Bá chioncheap ár dtionscadal ná eabhlóid fisiciúl, meabhrach agus spioradálta an duine a fhiosrú. Treoraitear na cuairteoirí ar turas tríd an pailliún, áit a aimsíonn siad sraith do spásanna atá cúrtha in iúil chun tuiscint céadfaí áirithe a mhéadú. Tadhall — ag dul ar na ceithre boinn trí phasáiste cúng agus dorcha, an rud is tabhachtaí dar linn ná uigeacht na ndromchlaí is cóngaraí dúinn.Radharc — Seasaimid san áit a bhfuil radharc den pháirc i bhfad uainn. éirímid muid níos fiosraí faoi an domhain mórthimpeall orainn. Féin-feasacht — aimsímid seomra mór, flaithiúil, geal, áit a bhfuil tarraingt ag scáthán beag orainn. Agus ár íomhá ós ár gcomhair, bíonn eolas againn ar ár dteorainneacha fisiciúila féin. Is ábhair i spás muid. Spioradáltacht — treoraíonn an scáthán muid chomh maith chuig suíochán i spás in aice lámha. In ár suí anseo, in aimléir go dtí an spéir, déanaimid machnamh ar ár eispéireas.


Design + Construction Collaborators

Kieran Donnellan, Kevin Kelly, Mario Meshkov, Paul O’ Brien

Photography

Kajsa Börjesson, Kevin Kelly, Paul O’ Brien & Ana Popova

Material Consultant

Tony Murray

Structural Engineer

Stuart Waite

Client

SESAM Italia

Sponsor

Oikos Italia

Project Area

23m²

Design

2009

Construction

2009

Project Details

Design + Construction Collaborators:

Kieran Donnellan, Kevin Kelly, Mario Meshkov, Paul O’ Brien

Photography:

Kajsa Börjesson, Kevin Kelly, Paul O’ Brien & Ana Popova

Material Consultant:

Tony Murray

Structural Engineer:

Stuart Waite

Client:

SESAM Italia

Sponsor:

Oikos Italia

Project Area:

23m²

Design:

2009

Construction:

2009

Studio address

Contact info

Contact information