English

Philosophy

The core objective of our work is to explore space. For us, to create a place which is comfortable to the user, appropriate in scale and proportion, respectful to light and sensitive to materials, is the ultimate architecture. Whether the project is for a single room extension or an apartment block, these principles still apply. We have no defined design style but only one that is respectful to the client, the brief and the site. We are interested in craftsmanship and the detailing of materials, in order to realise a design that has honesty and longevity outside of any design period.

The design process for each project is investigated through a series of sketches, drawings and scale models. With each project we consider carefully the important design factors of the user, the project brief, the plot and the site features to help us develop an appropriate design. We seek simplicity, not complication in our work.

Gaeilge

Fealsúnacht

Sé príomhaidhm ár saothar ná spás a fhiosrú. Dúinne, sé spás atá compórdach don úsaidí, oiríunach i scála agus comhréir, le meas do solas agus íogair do ámhair, atá mar barrphointe na hailtireachta. Fiú más do thionscadal do síleadh aon seomra nó do bhloc arasáin, cuirtear na prionsabail seo i bhfeidhm. Níl aon stíl dearadh faoi leith againn ach amháin ceann a léiríonn meas don cliant, an mionteagaisc agus an suíomh. Tá suim againn sa cheard agus an sonrú do abhair, chun dearadh a bhfuil macántacht agus fadsaoil aige a chruthú taobh amuigh d'aon tréimhse faoi leith.

Déantar an phróiseas dearadh a fhiosrú trí sraith sceitseáil, léaráidí agus mionsamhail scala. Le gach tionscadal deanaimid macnamh cúramach ar na fachtóirí is tabhachtaí don úsáidí, mionteagaisc an tionscadail, an suíomh agus gnéithe an suíomh chun cabhrú linn dearadh oiríunach a fhorbairt. Is simplíocht atá uainn, ní castacht in ár saothar.

image of wooden model

1-200 Wooden Model of our proposal for an Irish Language Centre on the Grand Parade, Cork.
Photograph: Seán Antóin Ó Muirí


PROJECTS
SERVICES
ABOUT
CONTACTSite design by dk

© fuinneamh workshop