1

Site Plan

2

Plan

3

Elevation

English

Heliocentric
Art Installation Proposal

The principle idea of this project was to create an observation point for the children of Ballygarvan National School to capture the ever changing canvas of the sky. This idea is explored with the design of a circular funnel which frames the moving clouds, passing planes from Cork Airport, flying birds and the sun. The framed view will never be exactly the same. Each day will bring variations to allow the children to interpret and explore. On a wet day the role of the funnel changes to collect rain and create a mini waterfall. Directly surrounding the installation are four “hang-out zones” with benches to allow the pupils to gather, engage and play. The scale of the project is broken down to the scale of a child. The walls and entry doors have a smaller height and width to correspond to the proportion of a child. The proposed colour palate of the scheme; green, red, gold and white is derived from the crest and the uniform of the school. The four trees give shade on a sunny day and their organic form act as a counter balance to the strict geometric grid of the scheme.

Gaeilge

Heliócentric
Togra Ealaín Suiteála

Sé phríomh chioncheap an tionscadail ná pointe breathnú a dhéanamh chun canbhás uileathrú na spéire a ghabháil. Fiosraítear an smaoineamh le tonnadóir ciorcalach a frámaíonn na scammail is iad ag bogadh, ag gluiaseacht thar eitileáin ó Aerphort Chorcaigh, éin ag eitilt agus an ghrian. Ní bheidh an radharc atá frámaithe díreach mar an gceanna, tógfaidh gach lá athraithe leis gur féidir na paistí a fhiosrú agus léiriú á dhéanamh orthu. Ar lá fliuch athraíonn an tonnadóir a rola chun báisteach a bhailiú agus chun eas bheag a chruthú. Díreach mórthimpeall an ealaín suiteála tá ceithre ceathrú "scith a ligint" le binsí chun gur feidir le na daltaí baliú le cheile, buaileadh le cheile agus súgradh le cheile. Bristear scála an tionscadail síos chuig scála an pháiste. Tá airde agus leithead níos lú ag na ballaí agus na doirse istigh chun a bheith mar aon le scála an pháiste. Tá an pailéad dathanna atá molta don scéim déanta as glas (ó éide na scoile), dearg, óir agus bán (ó suaitheantas na scoile). Titeann scáth ó na crainn ar lá griannmhar, á gcruth nadúrtha mar chothramaíocht do eangach iolraíoch an scéim.

+ + +

Client — Ballygarvan National School
Project Area — 144m²
Design — 2011

+ + +

Next Project


PROJECTS
SERVICES
ABOUT
CONTACTSite design by dk

© fuinneamh workshop