1

Concept Image For Central Space

2

Concept Sketches

3

Site Location In Cork City

4

1-200 Wooden Model Of Scheme On The Grand Parade

5

Front Elevation (1-100 Model)

6

Looking Into Section (1-100 Model)

7

Section Through Project (1-100 Model)

8

Internal Spaces

9

First Floor Plan

10

Section

11

Second Floor Plan

12

Third Floor Plan

13

Rear Elevation

English

Gaelplex
A proposal for an Irish Language Centre for Cork.

The client, Gael Taca, is the support group for the Irish Language in Cork. The design for the scheme sought to give Gael Taca the much needed facilities to promote the language effectively in the city. The proposed centre is located on the Grand Parade with a new public square off Market Lane. The project brief encompassed a theatre / performance space, exhibition space, cafe, book / language resource, language labs and space for a pre-school. The idea for the project was to enhance the identity of the language in the city, to increase the possibility for interaction through the language and to create a meaningful connection between the city and the centre. From these core ideas of identity, interaction and connection the concept of "flow space" emerged. The proposal utilises large interconnecting voids within the centre and large openings on the facade to allow the activities of the city and the language centre to flow between each other. Thus, these relationships allow the language to enhance its connection and identity with the city.

Gaeilge

Gaelplex
Togra do Ionad Teanga na Gaeilge do Chorcaigh

Sé an cliant Gael Taca, an grúpa tacaíochta do theanga na Gaeilge i gCorcaigh. Bhí an dearadh ag iarraidh na saoráidí práinneacha a thabhairt dóibh leis an teanga a chur chun cinn go héifeachtach sa chathair. Chuir an bun-mhionteagaisc amharclann, spás taibhithe, spás taispeántais, caifé, acmhainní leabhair/teanga, saotharlanna teanga agus spás réamh-scoile ar fáil. Bá é coincheap an tionscadail ná aitheantas an teanga a spreagadh sa chathar, indéantacht teangmháíl a dhéanamh tríd an teanga a mhéadú agus nasc suntasach idir an ionad agus an cathair a chruthú. Is ó príomh coincheapanna an ionnanas, idirghníomhú agus nasc a tháinig an coincheap do "spás sreabhadh". Tá an ionad molta suite ar Shráid an Chapail Bhuí le cearnóg nua poiblí in aice Lána an Mhargaidh. úsaideann an togra folúis idirnascaithe taobh istigh den lár agus oscailtí móra ar an aghaidh a ligeann do imeachtaí na cathrach agus an ionad teanga sreabhadh idir a cheile. Mar sin, tugann sé deis don teanga a chaidreamh leis an gcathar agus a ionnanas féin a neartú.

+ + +

Client — Gael Taca
Project Area — 2,090m²
Site Area — 1,210 m²
Design Period — 2008-2009

+ + +

Next Project


PROJECTS
SERVICES
ABOUT
CONTACTSite design by dk

© fuinneamh workshop