1

Evolution: Concept Sketch For Scheme

2

Evolutionary Walk Pavilion In Context Of Park In Rome, Italy

3

Rear Elevation Of Pavilion In Context Of Park In Rome, Italy

4

Light From Above In Central Space

5

Chimney To The Sky: Looking Up In Reflection Seat

6

Man In The Mirror

7

Identity

8

Pavilion In Context Of Park

9

Structural Timber Frame Of Pavilion Under Construction

10

Metal Cladding Detail

11

Inserting Concept Into U-Frame

12

Continuous Unfolding Section Through The Pavilion

13

Elevations Of Evolutionary Walk Pavilion

14

Plan Of Evolutionary Walk Pavilion

English

Evolutionary Walk Pavilion
Celebrating Charles Darwin Bicentenary.

This pavilion was designed for the SESAM 2009 workshop in Valle di Canne, Rome. Each workshop group was given a metal U-Structure (4.8m square), in which to explore the theme of Evolution. The concept of our project was to explore man's physical, mental and spiritual evolution. Visitors are led on a journey through the pavilion where they discover a variety of spaces articulated to heighten awareness of particular faculties. Touch — crawling through a dark and narrow passage, our concern is with the texture of the surfaces immediate to us. Vision — we stand, where we are presented with a view of the park in the distance. We become more aware of the world around us. Self-awareness — we discover a generous bright lit room, where a small mirror attracts our attention. Upon seeing ourselves we become aware of our own physical limitations. We are objects in space. Spirituality — The mirror also directs us to a seat in an adjoining space. Sitting here, in a chimney to the sky, we reflect on our experience.

Gaeilge

Paillíun Siúlóid Eabhlóideach
Ag céiliúradh comóradh dhá chéad bhliain Charles Darwin.

Dearadh an pailliún don cheardlann SESAM 2009 i Valle di Canne, an Róimh. Tugadh U-Struchtúr miotal (4.8 méadar cearnóg) do gach grúpa cheardlanna chun téama na hEabhlóide a fhiosrú. Bá chioncheap ár dtionscadal ná eabhlóid fisiciúl, meabhrach agus spioradálta an duine a fhiosrú. Treoraitear na cuairteoirí ar turas tríd an pailliún, áit a aimsíonn siad sraith do spásanna atá cúrtha in iúil chun tuiscint céadfaí áirithe a mhéadú. Tadhall — ag dul ar na ceithre boinn trí phasáiste cúng agus dorcha, an rud is tabhachtaí dar linn ná uigeacht na ndromchlaí is cóngaraí dúinn.Radharc — Seasaimid san áit a bhfuil radharc den pháirc i bhfad uainn. éirímid muid níos fiosraí faoi an domhain mórthimpeall orainn. Féin-feasacht — aimsímid seomra mór, flaithiúil, geal, áit a bhfuil tarraingt ag scáthán beag orainn. Agus ár íomhá ós ár gcomhair, bíonn eolas againn ar ár dteorainneacha fisiciúila féin. Is ábhair i spás muid. Spioradáltacht — treoraíonn an scáthán muid chomh maith chuig suíochán i spás in aice lámha. In ár suí anseo, in aimléir go dtí an spéir, déanaimid machnamh ar ár eispéireas.

+ + +

Design + Construction Collaborators — Kieran Donnellan, Kevin Kelly, Mario Meshkov, Paul O'Brien
Photography — Kajsa Börjesson, Kevin Kelly, Paul O'Brien & Ana Popova
Material Consultant — Tony Murray
Structural Engineer — Stuart Waite
Client — SESAM Italia
Sponsor — Oikos Italia
Project Area — 23m²
Design — 2009
Construction — 2009

+ + +

Next Project


PROJECTS
SERVICES
ABOUT
CONTACTSite design by dk

© fuinneamh workshop